Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Zoeken

Veel gestelde vragen

Algemeen

Inlognaam en wachtwoord kwijtgeraakt

Bent u de inlognaam en wachtwoord kwijtgeraakt? Belt u dan met het informatienummer 0800 333 66 99. De telefoniste geeft u dan uw inlognaam en wachtwoord.

Met uw inlognaam en wachtwoord kunt u inloggen op de website www.afval3xbeter.nl. Onder 'Mijn afval' kunt u inloggen. Daar vindt u alle gegevens die over uw adres zijn opgeslagen, zoals het aantal ledigingen van uw containers en het aantal bezoeken aan de milieustraat.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten over afval?

Iedere inwoner met vragen over afval kan terecht op het informatienummer 0800 333 66 99. Wanneer u met een mobiele telefoon belt komen daar nog de eventuele kosten bij voor mobiel bellen. Het informatienummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Vragen kunnen ook gesteld worden op een speciaal e-mailadres: info@afval3xbeter.nl.

Heeft u vragen die niet gaan over afval? Dan kunt u terecht op de algemene website van de gemeente www.etten-leur.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14076. Dit telefoonnummer is bereikbaar tijdens de kantooruren van het stadskantoor.

Hoe vaak worden de containers leeggemaakt?

Door uw gft-afval, papier, glas en plastic verpakkingsmateriaal nog beter te scheiden hoeft u de container voor restafval minder vaak aan de straat te zetten. Uw tuinafval kunt u zelf composteren in uw tuin, dat is ook nog eens goed voor uw tuin. Tuinafval kunt u ook naar de milieustraat brengen. De milieustraat is zes dagen per week geopend. De openingstijden kunt u vinden op deze website.

Hoe vaak wordt plastic verpakkingsafval aan huis opgehaald?

Plastic verpakkingsafval wordt eenmaal per twee weken aan huis opgehaald. Kijk op Afvalwijzer voor de inzameldagen. U kunt plastic verpakkingsafval alleen aanbieden in doorzichtige zakken. Kijk op aanbiedregels voor de adressen waar u de Plastic Heroeszakken kunt kopen.

Wat kan ik doen om stankoverlast en ongedierte in de containers te voorkomen?

Uit ervaring bij gemeenten die al met het diftarsysteem werken (zie vraag: <<wat is diftar?>>) blijkt dat het erg meevalt met de overlast van stank en ongedierte. Het normale "droge" groente- fruit- en tuinafval gaat niet stinken. Het met een klein blokje openzetten van de gft-container volstaat meestal bij het voorkomen van overlast. Het probleem zit vooral bij gekookte etensresten en bederfelijke waren. Het advies is daarom bij warm weer afval dat stankoverlast kan veroorzaken luchtdicht te verpakken in een dunne krant of een papieren zakje en dit afval mee te geven aan de container die als eerste geleegd gaat worden.

Een dun krantenpapier of een dunne papieren zak composteert mee met het gft-afval. Doe daarom het gft-afval dat stankoverlast veroorzaakt niet in een plastic zak in de gft-container, want plastic composteert niet. Uiteraard kan afval dat stank veroorzaakt wel in een plastic zakje bij het restafval worden gedaan. In de zomermaanden wordt extra GFT ingezameld, kijk op de afvalwijzer voor de inzameldata.

Kan ik ook extra containers aanvragen? Zo ja, wat is daar het tarief van?

U kunt van alle drie containers één extra container aanvragen. De extra container voor zowel restafval, gft-afval als papier kost geld. Ook moet u er rekening mee houden dat u ook voor de extra restafvalcontainer betaalt iedere keer als u deze aan de straat zet om te legen. Dat geldt alleen voor de container voor restafval. Het aanbieden van de container voor gft-afval en de papiercontainer kost u niets extra's.

Afvalstoffenheffing

Hoeveel afvalstoffenheffing moet ik betalen?

De tarieven voor de afvalstoffenheffing vindt u in de Afvalwijzer.

Kan ik in aanmerking komen voor kwijtschelding?

Ja, wanneer uw inkomen niet toereikend is, kunt u kwijtschelding aanvragen. De voorwaarden voor kwijtschelding zijn dat u een inkomen heeft op bijstandsniveau en niet in het bezit bent van een eigen woning. Zie voor meer informatie de verordening afvalstoffenheffing op de website www.etten-leur.nl.

Kan ik in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding vanwege medische indicatie?

Wanneer u medisch afval heeft kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming in de kosten, neem daarvoor contact op met de Belastingsamenwerking West brabant,
Belastingsamenwerking West-Brabant
Bredaseweg 211  4872  LA Etten-Leur              
Postbus 502         4870 AM Etten-Leur 

T  076-5298300 (algemeen)

Ik heb geen tuinafval, hoef ik dan geen gft-container?

De gemeente is volgens de Wet Milieubeheer verplicht elke huishouden in de gelegenheid te stellen om gft- en restafval aan te bieden. Daarvoor wordt aan ieder huishouden een gft-container en een restafvalcontainer beschikbaar gesteld. Een restafvalcontainer is in alle gevallen verplicht. U kunt de container voor gft-afval weigeren in de volgende gevallen:

- U heeft geen tuin of verharde ruimte achter of naast de woning en een berging of schuur kleiner dan 10 m².
- U heeft een tuin of verharde ruimte achter of naast de woning die kleiner is dan 15 m² en geen berging of schuur.

Wanneer u meent in aanmerking te komen voor het weigeren van de gft-container kunt u contact opnemen met de heer William Segeren, telefoonnummer 14076.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing is niet anders als u geen gft-container heeft.

Kan ik een compostvat krijgen van de gemeente?

De gemeente stelt geen compostvaten beschikbaar. U kunt een compostvat kopen bij een tuincentrum. Composteren kan ook zonder compostvat op een composthoop. Het is niet waar dat tuinafval gaat stinken tijdens het composteren. Alleen bereid voedsel en gras (als het niet is gedroogd vooraf) kan gaan stinken en dit afval kunt u beter niet zelf composteren. Daarnaast trekt bereid voedsel ongedierte aan.

Voor tips over composteren kunt u terecht op internet of bij een (volks)tuin vereniging.

Waar kan ik een formulier downloaden voor de aangifte van een vermiste afvalcontainer Aangifte formulier vermissing van afvalcontainer (tevens uitgebrande containers)

Diftar

Wat is diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief.

Waarom betaalt ieder huishouden een vast bedrag?

Het vaste tarief is voor ieder huishouden hetzelfde. In het vaste tarief zijn de kosten opgenomen voor de milieustraat, de inzameling van glas, oud papier, plastic verpakkingsmateriaal en ook voor het legen van de openbare prullenbakken en het vegen van de straten.

Hoe werkt diftar?

Ieder huishouden in de laagbouw in Etten-Leur heeft drie containers. In uw containers zit een chip, daarop staat uw adres. Ook staat daarop of het een container is voor restafval, voor gft-afval of voor papier. Op het inzamelvoertuig zit een chiplezer. Iedere keer dat u één van uw containers aan de straat zet om te laten legen registreert de chiplezer de chip in uw container.

Hoe kan ik het aantal ledigingen in de gaten houden?

U heeft een brief ontvangen met uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Met deze gegevens kunt u inloggen op de website www.afval3xbeter.nl/mijnafval Daar vindt u alle gegevens die over uw adres zijn opgeslagen, zoals het aantal ledigingen van uw containers en het aantal bezoeken aan de milieustraat.

Bent u de inlognaam en wachtwoord kwijtgeraakt? Belt u dan met het informatienummer 0800 333 66 99. De telefoniste geeft u dan uw inlognaam en wachtwoord.

Waarom is diftar ingevoerd?

Het is een eerlijk systeem. Diftar is ook nog eens goed voor het milieu.

Wordt het afval gewogen?

Nee, het afval wordt niet gewogen.

Wat zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing?

De tarieven vindt u terug op de afvalwijzer.

Kan ik een slot krijgen voor mijn container zodat niemand afval in mijn container kan stoppen?

Ja , dat is wel mogelijk neem daarvoor contact op met dhr Segeren van de gemeente Etten-Leur, de kosten voor zo'n slot zijn voor eigen rekening.
Wanneer u de container op uw eigen terrein bewaart kan niemand er afval in stoppen. Als u de container aan de straat zet om leeg te maken en de container is niet vol dan maakt het niet uit als iemand anders afval in uw container doet. U had immers besloten om de container aan de straat te zetten. Voor de kosten maakt dat niet uit, want het afval wordt niet gewogen.

Diftar leidt tot veel dumpingen en zwerfafval

Dit argument wordt vaak genoemd bij de invoering van diftar. In de regiogemeenten Drimmelen en Werkendam is al veel langer diftar. Daar komen dumpingen van huishoudelijk afval nauwelijks voor. Ook in Etten-Leur komen dumpingen niet vaak voor, dat zal niet toenemen door diftar.

Moet ik voor tuinafval op de milieustraat betalen?

Tuinafval op de milieustraat is gratis.

Ik heb kinderen in de luiers, hoe kan ik dan besparen op de ledigingskosten?

Bij de kinderdagverblijven staan containers voor luierafval. U kunt daar de luiers gratis naar toe brengen, ook als uw kind niet op het kinderdagverblijf zit. Luiers horen thuis in de container voor restafval en niet in de gft-container. Luiers kunt u ook in de speciale luierzakken naar de milieustraat brengen, dit is gratis.

Ik doe in de herfst geen blad van de gemeente meer in mijn container

Tijdens de periode dat het blad van de bomen valt worden bladkorven geplaatst voor het bladafval van de gemeentelijke bomen. Wanneer u de straat veegt kunt u het bladafval van de gemeentelijke bomen in de bladkorven doen. U hoeft dan geen gemeentelijk afval in uw eigen container te doen.

Milieustraat/ Milieupas

Waarom krijgen we een milieupas?

U heeft een milieupas nodig om de milieustraat te bezoeken. Zonder pas krijgt u geen toegang tot de milieustraat. De milieupas zorgt ervoor dat inwoners van andere gemeenten geen afval meer kunnen brengen op onze milieustraat.

Is de milieupas ook voor ondergrondse containers bedoeld?

Ja, dat geldt wanneer u in een appartement woont en bij uw woning wordt een ondergrondse container geplaatst voor het afval. U kunt dan met de milieupas de container openen en uw afval in de container gooien.

Kan ik ook gebruik maken van de ondergrondse containers met de milieupas?

Alleen bewoners van een appartementencomplex kunnen met de milieupas gebruik maken van de ondergrondse container die bij dat complex is geplaatst. Door de milieupas wordt de inwerpopening ontgrendelt en kunnen deze bewoners hun afval aanbieden. De milieupas van alle andere bewoners van Etten-Leur kunnen deze ondergrondse container niet openen.

Alle bewoners die de beschikking hebben over een eigen minicontainer voor restafval moeten deze gebruiken voor het aanbieden van het restafval. Bewoners uit een ander appartementencomplex dienen gebruik te maken van de container die bij hun complex is geplaatst.

Wat te doen bij vermissing van de pas?

Bij verlies of diefstal van de milieupas kan een nieuwe aangevraagd worden bij het informatienummer 0800 333 66 99.

De kosten voor een milieupas bedragen € 10. Te storten op NL63 ABNA 049 78 18 655, onder vermelding van uw adres of andere herleidbare gegevens.

Wanneer u de vermissing meldt vertelt de telefoniste op welk rekeningnummer u het bedrag kunt betalen. Na de ontvangst van dit bedrag wordt de nieuwe pas bij u bezorgd. Meteen nadat de pas als vermist is opgegeven kan deze niet meer gebruikt worden. Ook niet als de pas na verloop van tijd wordt teruggevonden. Het pasnummer van de oude pas wordt geblokkeerd en op hetzelfde adres wordt een nieuw pasnummer geregistreerd.

Wat zijn de openingstijden van de milieustraat?

Het adres van de milieustraat is: Verschuurweg 5, 4878 AB Etten-Leur.

De openingstijden van de milieustraat zijn als volgt:

Maandag13.00 – 16.00 uur
Dinsdag13.00 – 16.00 uur
Woensdag (wintertijd)13.00 – 16.00 uur
Woensdag (zomertijd)13.00 – 19.00 uur
Donderdag13.00 – 16.00 uur
Vrijdag10.00 – 16.00 uur
Zaterdag09.00 – 16.00 uur

Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten.
Het kan voorkomen dat de gemeente de milieustraat de gesloten houdt op bijzondere dagen, bij twijfel de Bode of de gemeentelijke website raadplegen a.u.b.

Wat is gratis en waar moet ik voor betalen op de milieustraat?

De milieustraat heeft twee routes; een route voor gratis afval en een betaalroute. Om spullen te kunnen brengen naar de milieustraat heeft u een milieupas nodig.

Één route is voor gratis afvalstromen. Dit zijn bijvoorbeeld tuinafval, papier, glas, plastic, oud ijzer en klein chemisch afval (kca). Ook voor het brengen van gratis afvalstromen heeft u de milieupas nodig. Zonder milieupas krijgt u geen toegang tot de milieustraat.

De tweede route is voor afvalstromen waarvoor u moet betalen (betaalstromen). Dit zijn bijvoorbeeld hout en schoon puin. Kijk op Milieustraat voor meer informatie over de milieustraat.

Diversen

Als ik verhuis, moet ik dan mijn containers en milieupas meenemen?

Nee, de containers en de milieupas horen bij het huis. U mag die niet meenemen, ook niet als u verhuist binnen de gemeente Etten-Leur. U moet er wel voor zorgen dat een verhuizing tijdig aan de gemeente wordt doorgegeven.

Zolang u bij de gemeente nog op een adres staat geregistreerd komen de ledigingen van de containers voor uw rekening. Ook als u in de praktijk al bent verhuisd. De datum waarop u de verhuizing doorgeeft aan de gemeente is daarin leidend. Tot die datum zijn de kosten voor lediging van de containers voor u en niet voor de nieuwe bewoners.

Hoogbouw

Ik woon in een appartement, hoeveel afvalstoffenheffing moet ik betalen?

Meer informatie over hoogbouw vindt u hier.

Ik woon in een appartement, kan ik eigen containers krijgen?

Dat is afhankelijk van waar u woont. U wordt daarover tijdig geïnformeerd.


Uitgelicht

Informatienummer
0800 333 66 99
Mail uw vraag
info@afval3xbeter.nl
Mijn afval Privacy