Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Zoeken

Milieustraat en Milieupas

Milieustraat en Milieupas

Om spullen te kunnen brengen naar de Milieustraat heeft u een Milieupas nodig. Deze Milieupas staat geregistreerd op straatnaam, huisnummer en postcode. Voor ieder bezoek aan de Milieustraat is de Milieupas nodig. Zonder Milieupas wordt de toegang tot de Milieustraat geweigerd. Met de Milieupas wordt oneigenlijk gebruik van de Milieustraat door inwoners van andere gemeenten en bedrijven voorkomen. Ook om ondergrondse containers te openen, heeft u uw Milieupas nodig. Inwoners die hiervan gebruik maken voor het huishoudelijk afval, worden hier persoonlijk overgeïnformeerd.

 

Milieupas verloren?

Bij verlies of diefstal van uw milieupas kunt u een nieuwe pas aanvragen via informatienummer 08003336699 (gratis). Direct na uw melding van verlies of diefstal is de pas niet meer bruikbaar. Het pasnummer van de oude pas wordt geblokkeerd en op hetzelfde adres wordt een nieuw pasnummer geregistreerd. De kosten voor een nieuwe milieupas bedragen €10,-. Graag dit bedrag overmaken oprekeningnummer NL63 ABNA 0497818655 t.n.v. WCS. Bij het betalingskenmerk moet u uw naam, adres en postcode vermelden. Wanneer dit bedrag is betaald, ontvangt u de nieuwe milieupas met de post.

OPGELET: Indien u de betaling heeft uitgevoerd, de nieuwe pas nog niet ontvangen heeft, en de “oude” pas toch terug kan vinden, wordt het betaalde bedrag NIET teruggestort.

Toegangsregels voor de Milieustraat

 • Toegang uitsluitend voor inwoners van Etten-Leur met een geldige Milieupas
 • Geen bedrijfsafval
 • Alleen toegang voor personenwagens met of zonder aanhangwagen
 • Doorrijhoogte is 2,60 m.
 • Legitimatie kan worden gevraagd
 • Betreden van het terrein op eigen risico
 • Kinderen (onder 12 jaar) en huisdieren mogen niet buiten de auto zijn
 • Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is van toepassing
 • Toegestane snelheid is 20 km per uur
 • Groene route is gratis (zie het informatiebord bij de Milieustraat Vosdonk)
 • Rode route is betaald (zie het informatiebord bij de Milieustraat Vosdonk)
 • De gemeente Etten-Leur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan eigendommen.

 

Gratis afvalstromen

De Milieustraat heeft twee routes, één route is voor gratis afvalstromen. Dit zijn bijvoorbeeld tuinafval, papier, glas, plastic verpakkingsmateriaal, oud ijzer en klein chemisch afval (kca). Ook voor het brengen van gratis afvalstromen heeft u de Milieupas nodig. Zonder Milieupas krijgt u geen toegang tot de Milieustraat.

 Klik hier voor een plattegrond van de milieustraat

Betaalde afvalstromen

De tweede route is voor afvalstromen waarvoor u moet betalen (betaalstromen). Dit zijn bijvoorbeeld hout en schoon puin. Met de Milieupas heeft u jaarlijks een tegoed om twee keer maximaal ½ m³ of één keer maximaal 1 m³ betaalstromen te brengen. Daarna moet u betalen voorhet brengen van betaalstromen. Dus brengt u de eerste keer 1 m³ betaalstromen, dan is uw te goedop. Brengt u de eerste keer ½ m³ (of minder), dan heeft u nog een volgende keer tegoed om maximaal ½ m³ betaalstromen te brengen.

  Klik hier voor een plattegrond van de milieustraat

Gratis compost

Op de Milieustraat kunt u gratis compost afhalen. Per keer dat u de Milieustraat bezoekt, mag u 1 m3 compost gratis meenemen.

 

Openingstijden Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg 5, 4878 AB Etten-Leur

 • Maandag:  13.00 – 16.00 uur
 • Dinsdag: 13.00 – 16.00 uur
 • Woensdag: 13.00 – 16.00 uur (en in de periode dat de zomertijd geldt, open tot 19.00 uur)
 • Donderdag: 13.00 – 16.00 uur
 • Vrijdag: 10.00 – 16.00 uur
 • Zaterdag: 09.00 – 16.00 uur

Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten.

Het kan voorkomen dat de gemeente de milieustraat gesloten houdt op bijzondere dagen.Bijzondere openings- en sluitingstijden worden op de gemeentepagina in de Etten-Leurse Bode, op www.etten-leur.nl en via twitter en facebook aangekondigd.

 


Uitgelicht

Informatienummer
0800 333 66 99
Mail uw vraag
info@afval3xbeter.nl
Mijn afval Privacy