Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Zoeken

Etten-Leur haalt nu al doelstelling 2020 voor de afvalscheiding

Inwoners koploper in afvalscheiding

 

In de halfjaarlijkse meting is gebleken dat de hoeveelheid restafval gedaald is. Hiermee is

de landelijke doelstelling , het behalen van een scheidingspercentage van 75% in 2020, in Etten-Leur nu al behaald.

 

Variabele tarieven

 In 2016 hebben de huishoudens in Etten-Leur zes gratis ledigingen voor restafval. Mensen die vaker dan zes keer hun restafval kliko aan de weg zetten krijgen een meerprijs doorberekend.  De afvalstoffenheffing is met €12,- gedaald ten opzichte van vorig jaar. Landelijk gezien zijn de kosten in Etten-Leur laag. Zo worden huishoudens die hun afval maximaal scheiden extra beloond.

 

Plastic goed gescheiden

Ook ziet de gemeente in de metingen dat het aandeel plastic verpakkings afval samen met de drankenkartons behoorlijk is toegenomen. Men kan dit aan huis aanbieden of zelf storten in ondergrondse containers die bij de milieuparkjes bij supermarkten staan. Het aandeel aan huis ophalen van plastic afval is gestegen met 40%, het wat gebracht wordt naar de  ondergrondse containers steeg met 20 %.

 

Blik als aanwinst

Ook is de gemeente begin januari gestart met blikinzameling bij diezelfde supermarkten, ook dat scheelt weer op het restafval. Door ook de verkoop van blik als grondstof kunnen de afvalstoffenheffing laag gehouden worden.

 

GFT gratis

Toch gaat de gemeente Etten-Leur voor het hoogst haalbare, nog steeds zit er in het restafval teveel gft (groente-fruit en tuinafval). Circa 35 a 40% van het afval in de restkliko is gft. Gft is gratis en in de zomer zelfs wekelijks aan te bieden. Verder is gft prima te composteren. Dit is dus beter voor het milieu en beland dan niet in de verbrandingsoven. Op www.afval3xbeter.nl of de app Afvalwijzer staat precies wat er allemaal bij het gft mag.

 

Afval 3 x beter: beter voor portemonnee, toekomst en milieu

De gemeente Etten-Leur is trots op de inzet van inwoners op het gebied van afvalscheiding. Wethouder van Hal: “We zijn blij dat de inwoners de voorzieningen steeds beter benutten. Samen dragen we zo bij aan een betere milieu en een schonere wereld voor onze kinderen.”

De gemeente hoopt dat de positieve ontwikkeling doorzet en inwoners en bedrijven bewust blijven afval scheiden. Een tweede landelijke doelstelling is maximaal 100 kg per inwoner restafval per jaar. Naar verwachting ligt dat dit jaar nog op 128 kg per inwoner.


Uitgelicht

Informatienummer
0800 333 66 99
Mail uw vraag
info@afval3xbeter.nl
Mijn afval Privacy