Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Zoeken

Afval en bedrijven

Bedrijven kunnen een contract afsluiten bij een particuliere inzamelaar voor het aanbieden van het afval. Wanneer u weinig afval aanbiedt kunt u ook gebruik maken van de inzameldienst van de gemeente. U ontvangt dan 3 containers van 180 liter voor het aanbieden van uw afval. Één container voor restafval, één container voor gft-afval en één container voor papier. Van alle afvalstromen mag ieder bedrijf maximaal twee containers in gebruik hebben. Dit betekent dat een bedrijf over maximaal zes containers kan beschikken: twee voor restafval, twee voor gft-afval en twee voor oud papier en karton.

Is deze capaciteit voor uw bedrijf onvoldoende dan kunt u een contract afsluiten met een particuliere afvalinzamelaar voor het ophalen van het bedrijfsafval.

 

GFt-afval en restafval worden om de week geleegd, papier eenmaal per 4 weken
In de oneven week wordt de container voor restafval geledigd en in de even week de container voor gft-afval. De container voor papier wordt eenmaal per vier weken geledigd. Kijk op de afvalwijzer voor de inzameldagen.

 

Plastic verpakkingsafval
Bedrijven mogen geen plastic verpakkingsafval aanbieden in de speciale Plastic Heroes zakken. Plastic verpakkingsafval doet u in de container voor restafval.


Tarieventabel reinigingsrechten

Al

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1  Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

1.1 Het recht bedraagt per perceel per belastingjaar € 150,00
1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt het recht voor één extra papiercontainer of gft-container of restafvalcontainer,
per belastingjaar, per container € 13,80 (maximaal één extra container per soort)

Hoofdstuk 2 Maatstaven en gedifferentieerde tarieven reinigingsrechten

2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting per jaar, per:
2.1.1 lediging van een container bestemd voor GFT-afval of papier € 0,00
2.1.2 extra lediging van een restafvalcontainer boven het getal van 9 per perceel € 4,50

Informatie voor bedrijven
Met vragen over afval kunnen bedrijven per email terecht op stadsbeheer-administratie@etten-leur.nl.


Uitgelicht

Informatienummer
0800 333 66 99
Mail uw vraag
info@afval3xbeter.nl
Mijn afval Privacy