Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Zoeken

Big bag voor grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval

Aanbiedregels voor de big bag

 • U kunt een bigbag kopen op de Milieustraat. Het laten ophalen van een bigbag is gratis. U kunt de bigbag alleen via de informatielijn aanmelden. Belt u dan 0800 333 66 99 voor het maken van een afspraak. Voor het laten ophalen van een bigbag hoeft u niet thuis te blijven.
 • Alleen bigbags die zijn gekocht op de Milieustraat worden meegenomen. Deze zijn herkenbaar met een aanduiding van de gemeente. Andere bigbags worden niet meegenomen.
 • De bigbag dient te worden aangeboden op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats.
 • Het aanbieden van de bigbag moet dusdanig zijn dat geen verontreiniging van de omgeving ontstaat, geen gevaar voor de verkeersveiligheid of belemmering van de verkeersdoorstroming.
 • Het is niet toegestaan afval naast of bij de bigbag te plaatsen. Dit afval wordt niet meegenomen en u dient dit direct uit de openbare ruimte te verwijderen, ook als dit afval niet van uzelf is.
 • De bigbag dient vanaf 7.30 uur aangeboden te worden.
 • Opgelet: Voordat u de bigbag vult, dient u eerst een afspraak te maken wanneer de bigbag opgehaald kan worden. Belangrijk is ook dat u de exacte locatie aangeeft. Aanmelden van de volle bigbag kan via 0800 333 66 99 (gratis nummer) en via info@afval3xbeter.nl

Als niet aan bovenstaande regels wordt voldaan, blijft de big bag staan en moet u opnieuw contact opnemen met bovengenoemd telefoonnummer.

Wat mag er niet in:

 • Dakleer met grind
 • Asbest of asbestgelijkend afval
 • Zand/grond (teelaarde, ophoogzand)
 • Autobanden
 • Chemisch afval
 • Teerhoudend asfalt
 • Steenpuin (mag niet in de big bag voor grof huishoudelijk afval, maar mag wel in de big bag voor bouw- en sloopafval)
 • Schoorsteenpuin/roetresten

Bovengenoemde materialen kunt u wel aanbieden op de Milieustraat aan de Verschuurweg 5, 4877 AB, Etten-Leur


Uitgelicht

Informatienummer
0800 333 66 99
Mail uw vraag
info@afval3xbeter.nl
Mijn afval Privacy