Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Zoeken

Home

De milieustraat is op 20 juni a.s. geopend van 09.00-12.00 uur.

Op 10-07 a.s. is de milieustraat geopend van 10.00-16.00.

Uw afval, uw voorkeur

In 2020 gaan we het restafval in onze gemeente anders inzamelen. In Etten-Leur scheiden we ons afval al goed. Maar de landelijke afspraken vertellen ons dat het deel restafval nog minder moet worden. We vinden het belangrijk dat inwoners van onze gemeente hierover meedenken. Daarom ontvangen alle huishoudens deze week een brief met brochure om te vertellen hoe u dit kunt doen. De veelgestelde vragen hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Hebt u voor het einde van de week, op vrijdag 16 november, geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de helpdesk van onderzoeksbureau I&O Research via 0800 - 4050 602 of stuur een e-mail naar helpdesk@ioresearch.nl

Klik hier voor de veelgestelde vragen 

Lees hier nogmaals de nieuwe brochure: Afval2020, uw afval, uw voorkeur

Gebruik Milieupas

Om spullen te kunnen brengen naar de Milieustraat en voor bijvoorbeeld het gebruik van ondergrondse containers bij hoogbouw, heeft u een Milieupas nodig. Deze Milieupas staat geregistreerd op straatnaam, huisnummer en postcode. Voor ieder bezoek aan de Milieustraat is de Milieupas nodig. Zonder Milieupas wordt de toegang tot de Milieustraat geweigerd. Met de Milieupas wordt oneigenlijk gebruik van de Milieustraat door inwoners van andere gemeenten en bedrijven voorkomen. Ook om ondergrondse containers te openen, heeft u uw Milieupas nodig. Inwoners die hiervan gebruik maken voor het huishoudelijk afval, worden hier persoonlijk over geïnformeerd.

Een milieupas is toegekend aan een adres en niet aan personen, belangrijk is dat bij een verhuizing de pas wordt achtergelaten in de woning. Gaat u verhuizen stuur dan een berichtje naar info@afval3xbeter.nl of bel met het nummer 0800 333 66 99. In het systeem wordt dan een notitie opgenomen op desbetreffend adres.

Milieupas verloren?

Bij verlies of diefstal van uw milieupas kunt u een nieuwe pas aanvragen via het gratis informatienummer 0800 3336699. Direct na uw melding van verlies of diefstal is de pas niet meer bruikbaar. Het pasnummer van de oude pas wordt geblokkeerd en op hetzelfde adres wordt een nieuw pasnummer geregistreerd. De kosten voor een nieuwe milieupas bedragen €10,-. Graag dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL63 ABNA 0497818655. Bij het betalingskenmerk moet u uw adres en postcode vermelden. Wanneer dit bedrag is betaald, ontvangt u de nieuwe milieupas met de post.

Afval, 3 x beter!

'Afval, 3 x beter!' is de slogan voor het afval inzamelen in Etten-Leur. De gemeente Etten-Leur informeert u over de afvalinzameling zo uitgebreid mogelijk via deze speciale 'Afval, 3x beter!'-website (www.afval3xbeter.nl). Berichten over afval vindt u ook op onze social media en op de gemeentepagina in de Etten-Leurse Bode.


Uitgelicht

Informatienummer
0800 333 66 99
Mail uw vraag
info@afval3xbeter.nl
Mijn afval Privacy